Σύσταση Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος

Οι 7 πιο σημαντικοί λόγοι για την δημιουργία Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος

 1. Αποτελεσματική Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Με την ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων μέσα από ένα Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα, ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει ότι η διαχείριση θα γίνεται από κατάλληλα ειδικευμένα άτομα της επιλογής του.
 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων – Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων από πιστωτές, τις απαιτήσεις γάμου ή ακόμα και από διάφορους που ενδέχεται να επηρεάσουν τους κληρονόμους του ιδιοκτήτη.
 3. Έλεγχος της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας – Μέσα από τους όρους του Εμπιστεύματος, ο ιδιοκτήτης μπορεί να καθορίσει τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία ή τα ωφελήματα που απορρέουν από αυτά θα αποδοθούν στους κληρονόμους του ή σε άλλους δικαιούχους.
 4. Εμπιστευτικότητα – Επειδή δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής του ιδίου του Εμπιστεύματος ή δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του, η εμπιστευτικότητα και ανωνυμία είναι πλήρως διασφαλισμένη.
 5. Αποφυγή υποχρεωτικής κληρονομιάς – Σε αντίθεση με την διαθήκη, όπου κάποιος μπορεί να την προσβάλει στο δικαστήριο αν ισχυριστεί ότι έχει αδικηθεί από τους όρους της, με την ορθή σύναψη των όρων που θα διέπουν ένα Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα διασφαλίζεται ότι οι επιθυμίες του ιδιοκτήτη δεν θα μπορούν να προσβληθούν από κανένα.
 6. Φορολογικά πλεονεκτήματα – Μεταφέροντας κάποιος τα περιουσιακά του στοιχεία από οπουδήποτε στον κόσμο σε ένα Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα, και με την σωστή φορολογική δόμηση θα μπορούσε να επωφεληθεί από τον εκτεταμένο Δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει η Κύπρος.
 7. Φιλανθρωπία – Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα μπορεί να δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή δώρων ή ευεργετημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος της Κύπρου βασίζεται στον Αγγλικό Περί Εμπιστευματοδόχων Νόμο του 1925.

Ο Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος της Κύπρου είναι ένας από τα πιο ελκυστικούς νόμους στον κόσμο – με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να μπορεί ένα Εμπίστευμα να χαρακτηριστεί ως Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Ο ιδρυτής δεν πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.
 2. Κανένας δικαιούχος, εκτός από φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν μπορεί να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.
 3. Το περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.
 4. Τουλάχιστον ένας εκ των διαχειριστών πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

Οι Διεθνείς Εταιρείες Κύπρου θεωρούνται κάτοικοι Κύπρου για τους σκοπούς του Νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εμπιστεύματα, μπορείτε να διαβάσετε τον Επίσημο Οδηγό από το STEP κάνοντας κλικ εδώ

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα