Υπηρεσίες Μετανάστευσης στην Κύπρο

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται σε ιδιώτες και εταιρείες (υπήκοούς της ΕΕ και υπήκοούς τρίτων χωρών) με σκοπό να μετριάσουν την όποιες φορολογικές υποχρέωσες αλλά και πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς τόσο της χώρας καταγωγής τους όσο και τους νόμους και τους κανονισμούς της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξασφαλίζουμε ότι οι μεταναστευτικές ανάγκες σας εκπληρώνονται – εγκαίρως, με την απαραίτητη εμπιστευτικότητα και σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Οι Υπηρεσίες Μετανάστευσης περιλαμβάνουν:

  • Άδειες απασχόλησης
  • Άδειες μόνιμης διαμονής
  • Άδεια μετανάστευσης
  • Θεωρήσεις (VISA)

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα