Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές φορολογικό περιβάλλον και με τις επιδράσεις από τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από διάφορους διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΕΕ, G8 κλπ.), το να λαμβάνετε τις κατάλληλη καθοδήγηση πριν από κάθε διασυνοριακή επιχειρηματική συναλλαγή είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Οι διεθνείς επιχειρήσεις πρέπει να συμβουλεύονται πιο συχνά από ποτέ σχετικά με θέματα φορολογικής συμμόρφωσης, ουσιαστικής παρουσίας, μόνιμων εγκαταστάσεων σε άλλες δικαιοδοσίες, για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν φορολογικά πλεονεκτήματα στις δικαιοδοσίες που δραστηριοποιούνται. Εάν παραμείνουν αδρανείς σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μπορεί αυτή η αδράνεια να αποβεί μοιραία για την επιχείρηση.

Η παγκόσμια οικονομία οδηγεί την ανάπτυξη. Όμως, κάθε αγορά παρουσιάζει πολύπλοκες προκλήσεις φορολογικού σχεδιασμού και συμμόρφωσης που πρέπει να γίνουν αντιληπτές μεμονωμένα, αλλά να αντιμετωπίζονται συλλογικά. Προσφέρουμε την τοπική γνώση και την παγκόσμια προοπτική για να βοηθήσουμε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως:

  • Η πρωτοβουλία BEPS του ΟΟΣΑ
  • Οι διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η νέα Oδηγία της ΕΕ για τις μητρικές / θυγατρικές, οι Oδηγίες εναντίον της πρόληψης Φοροαποφυγης της ΕΕ και άλλες.
  • Την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των συμφωνιών για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των ρητρών κατά των κατάχρησης των συμφωνιών.
  • Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Οι απαιτήσεις της επιχειρησιακής, λειτουργικής και οικονομικής ουσίας που τίθενται σε εφαρμογή από διάφορες δικαιοδοσίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα