Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Κύπρο

Η Evangelou Loizou & Associates Ltd βοηθά τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων με την αίτηση για άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο.

Οι τράπεζες απαιτούν από τους πελάτες να παρέχουν τα τυπικά έγγραφα KYC, όπως:

 1. Λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο
 2. Επαγγελματικό προφίλ / ιστοσελίδα
 3. Για όλους τους υπογράφοντες του λογαριασμού, τους διευθυντές, τους μετόχους και τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους της Κυπριακής Εταιρείας απαιτούνται:
  1. Πιστοποιημένα αντίγραφα ταυτοποίησης (διαβατήριο, ταυτότητα κτλ.)
  2. Πιστοποιημένο αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (πρόσφατο πρωτότυπο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΥ κ.α) ή επικυρωμένο αντίγραφο μέχρι 3 μηνών)
  3. Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό φορολογίας
  4. Συστατική επιστολή από τράπεζα ή ασκούμενο Δικηγόρο
  5. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 1. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας με τα ονόματα των υπογραφόντων που είναι εξουσιοδοτημένοι να ανοίξουν και να διαχειρίζονται το τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο
 2. Πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς εμπορικούς εταίρους της εταιρείας και τις χώρες στις οποίες θα μεταφερθούν ή θα ληφθούν κεφάλαια
 3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες μπορεί επίσης να ζητήσουν πρόσθετα έγγραφα, όπως συμβόλαια πωλήσεων κλπ
 4. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τράπεζες δεν θα χρειαστεί να συναντήσουν τον πελάτη αυτοπροσώπως, αλλά θα είναι ικανοποιημένοι με μια συνάντηση μέσω Skype.
 5. Οι τράπεζες συνήθως απαιτούν επικαιροποίηση των ανωτέρω εγγράφων και πληροφοριών ανά διετία και σε ορισμένες περιπτώσεις κάθε χρόνο

Η Evangelou Loizou & Associates Ltd σας παρέχει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Βοήθεια με τραπεζικά εμβάσματα
 • Αιτήσεις για έκδοση πιστωτικών / χρεωστικών καρτών
 • Αίτηση για προσβαση στο Internet banking
 • Αίτηση για πιστωτικές διευκολύνσεις (δάνεια, εγγυητικές κλπ)

Cooperating Banks

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα