Κυπριακή Εταιρεία

Η Ευαγγέλου Λοΐζου & Συνεργάτες Λτδ μπορεί να σας βοηθήσει να Ιδρύσετε  Κυπριακή Εταιρεία, ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από τα φορολογικά, νομικά και άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει το επιχειρηματικό πλαίσιο της Κύπρου.

Έχουμε σημαντική εμπειρία στη Ίδρυση Κυπριακών Εταιρειών και γι’ αυτό είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα συνολικό φάσμα υπηρεσιών σε σχέση με την Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας και γενικά την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας.

Αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία από την υποβολή αίτησης για την επωνυμία της επιχείρησής σας, την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών, την παροχή βοήθειας για το Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Κύπρο, την πρόσληψη των υπαλλήλων σας και την εγγραφή τους στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Έφορο Φορολογίας, καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να έχετε μια πλήρως λειτουργική επιχείρηση στην Κύπρο.

Μερικά από τα Φορολογικά Πλεονεκτήματα που απολαμβάνει η Κύπριακή Εταιρεία:

  • Εκτεταμένο δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
  • Τα μερίσματα που εισπράττουν Κυπριακές Εταιρείες από πηγές εντός της Κύπρου ή εκτός Κύπρου απαλλάσσονται από το φόρο
  • Δεν υπάρχει Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων εκτός σε περίπτωση διάθεσης ακινήτων που βρίσκονται στην Κύπρο
  • Δεν παρακρατείται φόρος επί των πληρωμών τόκων εκτός Κύπρου Πίστωση επί της φορολογίας στην Κύπρο για παρακράτηση φόρου σε τρίτη χώρα (εάν υπάρχει)
  • Η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς να χάσει κανένα από τα φορολογικά πλεονεκτήματα της
  • Δεν υπάρχει φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών
  • Δεν υπάρχουν κανόνες περί κεφαλαιοποίησης

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα