Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων

Στην Evangelou Loizou & Associates Ltd διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε ελεγκτικές εργασίες με τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις που εκτείνονται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Στόχος μας είναι να εξετάζουμε όλους τους τομείς της επιχείρησής σας από ζητήματα Διοίκησης μέχρι και καθημερινά επιχειρησιακά θέματα και να εντοπίζουμε τόσο τους κινδύνους αλλά  και τις ευκαιρίες που μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρησής σας και να σας βοηθήσουμε να αγκαλιάσετε το μέλλον με επιτυχία.

Ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο χρειάζεστε έναν Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων Κυπριακής Εταιρείας – κανονιστική συμμόρφωση, αίτηση δανείου, απαίτηση καταπιστευματοδόχου / μετόχου, συγχώνευση ή άλλο λόγο, η Evangelou Loizou & Associates Ltd μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη σας, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Δεν παρουσιάζουμε απλώς μια έκθεση ελέγχου. Εξηγούμε τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα ευρήματα, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να λάβετε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Μέσα από την βαθιά και εκτεταμένη εμπειρία μας, φέρνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να διεξάγουμε τους ελέγχους αποτελεσματικά αλλά και οικονομικά.

Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν:

  • Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων Κυπριακής Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και το Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο.
  • Προετοιμασία και υποβολή των κατά νόμων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου.
  • Προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα