‘Ιδρυση Εταιρείας Limited στην Κύπρο

Μια Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) μπορεί να είναι ιδιωτική ή δημόσια

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σημαίνει ότι:

 • Είναι ένα νομικό πρόσωπο με ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδιοκτήτες της
 • Έχει ξεχωριστά οικονομικά από τους ιδιοκτήτες της
 • Έχει μετοχές και μετόχους
 • Μπορεί να κρατήσει τα κέρδη της μετά από την πληρωμή των φόρων
 • Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Έχει «Ιδρυτικό έγγραφο» – ένα έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τους ιδρυτικούς μετόχους και περιέχει τους σκοπούς για τους οποίους έχει συσταθεί η Κυπριακή Εταιρεία Limited
 • Έχει «Καταστατικό» – ένα έγγραφο που περιέχει τους κανονισμούς που διέπουν τον τρόπο Διοίκησης της εταιρείας.

Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Limited

 • Είναι το πιο δημοφιλές επιχειρηματικό όχημα που χρησιμοποιείται στην Κύπρο.
 • Περιορίζει το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών της.
 • Περιορίζει τον αριθμό των μετόχων της στους πενήντα (50)
 • Απαγορεύει οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για την εγγραφή στις μετοχές της.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
 • Μπορεί να είναι μια εταιρεία ενός μετόχου, που σε αυτή την περίπτωση ο μοναδικός διευθυντής και γραμματέας μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

Δημόσια Κυπριακή Εταιρεία Limited

 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά (7) μετόχους.
 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) διευθυντές.
 • Υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ύψους 25.629 ευρώ.
 • Έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει δημόσια εγγραφή στις μετοχές της.
 • Οι μετοχές της είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα