Εταιρικές Υπηρεσίες προς Κυπριακές Εταιρείες

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

Η διαδικασία Ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας είναι:

 1. Αίτηση για το όνομα της εταιρείας.
 2. Ετοιμασία του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113)
 3. Υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων (ΗΕ1ΗΕ2ΗΕ3)  στον Έφορο Εταιρειών
 4. Έκδοση  των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών.
 5. Έκδοση του αρχικού Πιστοποιητικού Μετοχών.
 6. Αποστολή των πρωτότυπων νομιμοποιητικών εγγράφων στους Τελικούς Δικαιούχους της εταιρείας.

Η διαδικασία εγγραφής της Εταιρείας διαρκεί συνήθως 10 με 15 εργάσιμες μέρες.

Διοικητική Υποστήριξη Κυπριακής Εταιρείας

Υποστήριξη με την πρόσληψη κατάλληλα καταρτισμένων στελεχών για την Διοίκηση της Κυπριακής Εταιρείας.

Υπηρεσίες Εταιρικού Γραμματέα, από εξειδικευμένη εταιρεία του γραφείου μας.

Όπου η ανωνυμία είναι το ζητούμενο προσφέρουμε υπηρεσίες Εμπιστευματοδόχου για την κατοχή των μετοχών της εταιρείας σε πίστη του Τελικού Δικαιούχου.

Υποστήριξη στην εξεύρεση κατάλληλων γραφειακών εγκαταστάσεων αναλόγως των αναγκών της εταιρείας.

Γραμματειακή Υποστήριξη Κυπριακής Εταιρείας

 • Διαχείριση της αλληλογραφίας με εξωτερικούς συνεργάτες και τις διάφορες αρχές του κράτους.
 • Ετοιμασία των πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.
 • Υποστήριξη με αλλαγές που τυχον θα χρειαστούν στο Ιδρυτικό Έγγραφό και Καταστατικό της Εταιρείας.
 • Συμπλήρωση και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης (ΗΕ32) της εταιρείας και διαφόρων άλλων αιτήσεων και δηλώσεων προς τον Έφορο Εταιρειών (αλλαγές στο κεφάλαιο, αλλαγές στο ΔΣ, αλλαγές στους μετόχους κ.α.)
 • Ετοιμασία Πληρεξουσίων Εγγράφων.
 • Ετοιμασία και διαχείριση του Μητρώου Μελών της Εταιρείας.
 • Νομιμοποίηση εγγράφων με Apostille και πιστοποίηση εγγράφων

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα