Φορολογία Εταιρειών στην Κύπρο

 • Ο φορολογικός συντελεστής για τις Κυπριακές Εταιρείες είναι 12,5%.
 • Ορισμένοι τύποι εισοδήματος υπόκεινται επίσης σε ειδική συνεισφορά για την άμυνα. (Τόκοι, μερίσματα, ενοίκια, μισθώματα)
 • Ο Προσωρινός Φόρος είναι πληρωτέος σε δύο ισόποσες δόσεις στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και ο φόρος αυτοαξιολόγησης (φορολογικό υπόλοιπο από το προηγούμενο έτος) καταβάλλεται την 1η Αυγούστου (το επόμενο έτος).
 • Η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης της Κυπριακής Εταιρείας είναι 31 Μαρτίου – 15 μήνες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους.
 • Τα φορολογητέα κέρδη περιλαμβάνουν τα κέρδη που πραγματοποιεί η εταιρεία από την την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
 • Επιπρόσθετα μια εταιρεία υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών βάσει των διατάξεων του σχετικού νόμου για το κέρδος από τη διάθεση:
  • ακίνητων που βρίσκονται στην Κύπρο;
  • μετοχές εταιρειών των οποίων η περιουσία αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο;
  • μετοχές εταιρειών που είτε συμμετέχουν άμεσα είτε έμμεσα σε εταιρεία ή εταιρείες που κατέχουν ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο και το 50% τουλάχιστον της αγοραίας αξίας αυτών των μετοχών προέρχεται από την εν λόγω ιδιοκτησία.
 • Η Κυπριακή Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει φόρο εταιρειών για όλα τα κέρδη της από την Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Εάν η εταιρεία δεν έχει έδρα στην Κύπρο αλλά διαθέτει γραφείο ή υποκατάστημα στην Κύπρο, πληρώνει μόνο εταιρικό φόρο επί των κερδών της από τις δραστηριότητές της στην Κύπρο.

Πατήστε Φορολογία Κυπριακών Εταιρειών για περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Απόκτηση Κυπριακού ΑΦΜ

June 2nd, 2019|

Υποχρέωση για εγγραφή Φυσικά Πρόσωπα Υποχρέωση για εγγραφή προς απόκτηση Κυπριακού ΑΦΜ / ΑΦΤ έχουν όλα τα άτομα που εργάζονται στην

ΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

March 15th, 2019|

Το Νομικό πλαίσιο της Κύπρου είναι μίγμα Kοινοδικαίου και Αστικού Δικαίου, πλήρως εναρμονισμένο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εγγυάται ενα ασφαλές περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα ...

Φορολογία Κυπριακής Εταιρείας

February 23rd, 2019|

Η Κύπρος διαθέτει ένα από τα πιο προνομιούχα φορολογικά συστήματα στον κόσμο. Είναι μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης από το 2004 και ως εκ τούτου προσφέρει πλήρη πρόσβαση προς τις φιλικές για τις επιχειρήσεις Ευρωπαiκές οδηγίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα